Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 210.71.1

Nørrevej, 210.71.1

Områdets status pr. 01.01.2010 Området rummer skole, fritidsklub, idrætsanlæg, plejehjem, beskyttede boliger og andre institutioner. 
Rammeområde nr. 210.71.1 
Områdenavn Nørrevej 
Zonestatus Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone 
Fremtidig anvendelse Område til offentlige formål 
Arealanvendelse Område til offentlige og rekreative formål.
Der kan indpasses privat service og liberalt erhverv, samt boliger. Miljøklasse 1-2 
Bebyggelsesprocent 50% for området som helhed. 
Bygningshøjde og etageantal Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max bygningshøjde, matrikel 439: 10,5 m.
Max etager: 2,5 
Parkering 1 p-plads pr. bolig
1 p-plads pr. 50 m2 institution 
Særlige bestemmelser Bebyggelse må kun opføres på grundlag af en samlet plan for enten det nordlige eller det sydlige område, delt ved Nørrevej. 
Tidligere rammeområde nr. 1.D.2, 1.D.4 
Lokalplaner Delvist LP 01.32.04
Delvist LP 01.32.05 
Plandistrikt Højer 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
01.13.06 (vedtaget)
01.32.04 (vedtaget)
01.32.05 (vedtaget)