Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 210.71.2

Højer College, 210.71.2

Områdets status pr. 01.01.2010 Rummer uddannelsesinstitution og kollegium. 
Rammeområde nr. 210.71.2 
Områdenavn Højer College 
Zonestatus Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone 
Fremtidig anvendelse Område til offentlige formål 
Arealanvendelse Område til offentlige og rekreative formål.
Der kan indpasses privat service og liberalt erhverv, samt boliger. Miljøklasse 1-2 
Bebyggelsesprocent 50% for området som helhed. 
Bygningshøjde og etageantal Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max etager: 2,5 
Parkering 1 p-plads pr. 50 m2 etageareal 
Særlige bestemmelser Ny bebyggelse skal indpasses i den eksisterende bebyggelse på i området på en harmonisk måde. 
Tidligere rammeområde nr. 1.D.6. 
Lokalplaner LP 01.41.01 
Plandistrikt Højer 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
01.41.01 (vedtaget)
Lokalplan nr. 070-210 (vedtaget)
Lokalplan nr. 089-210 (vedtaget)