Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 220.51.1

Højervej, 220.51.1

Områdets status pr. 01.01.2010 Udlagt til feriecenter. Dyrkes landbrugmæssigt. 
Rammeområde nr. 220.51.1 
Områdenavn Højervej 
Zonestatus Eksisterende: landzone
Fremtidig: byzone 
Fremtidig anvendelse Rekreativt område 
Arealanvendelse Område til offentlige og rekreative formål.
Feriecenter. 
Bygningshøjde og etageantal Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max etager: 2 
Parkering Parkering skal opfylde det aktuelle behov. 
Særlige bestemmelser Der kan etableres feriecenter for max 60 enheder.
Bebyggelsen kan kun opføres på grundlag af en samlet plan for hele området. 
Tidligere rammeområde nr. 2.F.1. 
Plandistrikt Højer 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet