Indeks Sitemap A-√Ö Udskriv L√¶s h√łjt Hj√¶lp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
H√łjer - Lokalomr√•de 2
L√łgumkloster - Lokalomr√•de 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
T√łnder - Lokalomr√•de 6
R√łm√ł - Lokalomr√•de 7
 
T√łnder Kommune
Wegners Plads 2
6270 T√łnder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 233.21.1

Rudb√łl, 233.21.1

Omr√•dets status pr. 01.01.2010 Landsbybebyggelse 
Rammeomr√•de nr. 233.21.1 
Omr√•denavn Rudb√łl 
Zonestatus Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone 
Fremtidig anvendelse Blandet bolig og erhverv 
Arealanvendelse

Område til blandet bolig og erhverv

En sammensætning af boliger, jordbrugsparceller, erhverv, liberalt erhverv, servicevirksomheder, offentlige formål, mindre feriecentre og service funktioner som f. eks. institutioner, butikker og restauration.

Milj√łklasse 1-3

 
Bebyggelsesprocent 30% for den enkelte ejendom 
Bygningsh√łjde og etageantal Max bygningsh√łjde: 8,5 m.
Max etager: 1,5 
Grundst√łrrelse Min. 700 m2 
Detailhandel

Der kan etableres enkeltstående butikker.

Dagligvarebutikker kan opf√łres med et maksimalt bruttoetageareal p√• 500 m2.

Områdets samlet ramme til butiksformål er 500 m2 bruttoetageareal. Dette gælder både ved nybyggeri og ved omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål.

 
Parkering 2 p-plads pr. bolig
1 p-plads pr. 25 m2 butik og restauration
1 p-plads pr. 50 m2 erhverv og institution 
Bevaring Bevaringsinteresser skal respekteres, jf. LP 03.49.04 og Kulturatlas, Vadehavet. 
Særlige bestemmelser

Ny bebyggelse skal respektere den oprindelige landsbystruktur.

Der kan etableres mindre feriecentre på op til 50 sengepladser i tiloversblevne bygninger.

Ejendomme der anvendes til landbrug, skovbrug, dambrug og lign. kan have en bygningsh√łjde over de 8,5 meter.

 
Tidligere rammeomr√•de nr. 4.G.1. 
Lokalplaner LP 03.49.04 
Plandistrikt H√łjer 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Milj√łklasser:
Milj√łklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
03.49.04 (vedtaget)