Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 233.51.1

Rudbøl Feriecenter, 233.51.1

Områdets status pr. 01.01.2010 Anvendes til feriecenter. 
Rammeområde nr. 233.51.1 
Områdenavn Rudbøl Feriecenter 
Zonestatus Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone 
Fremtidig anvendelse Rekreativt område 
Arealanvendelse Område til offentlige og rekreative formål.
Feriecenter. 
Bygningshøjde og etageantal Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max etager: 2 
Parkering Parkering skal opfylde det aktuelle behov. 
Særlige bestemmelser Bebyggelse og anlæg kan kun opføres på grundlag af en samlet plan for området.
Under nuværende forhold kan området anvendes til campingplads med optil 160 enheder, heraf kan max 24 enheder anvendes til campinghytter.
Hotel kan udbygges til i alt at omfatte max 90 værelsesenheder. 
Tidligere rammeområde nr. 4.F.1 
Lokalplaner LP 03.49.04 
Plandistrikt Højer 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
03.49.04 (vedtaget)