Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 240.31.1

Højer Hjortefarm, 240.31.1

Områdets status pr. 01.01.2010 Området anvendes til landbrug, drift, slagteri og bolig. 
Rammeområde nr. 240.31.1 
Områdenavn Højer Hjortefarm 
Zonestatus Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone 
Fremtidig anvendelse Erhvervsområde 
Arealanvendelse Erhvervsområde.
Kan anvendes til landbrug, drift, slagtehus og bolig til den pågældende virksomhed. Miljøklasse 5-6 
Bygningshøjde og etageantal Max bygningshøjde: 8,5 m. 
Detailhandel

Der kan etableres mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler.

 
Parkering 2 p-pladser pr. bolig
1 p-plads pr. 100 m2 erhverv 
Særlige bestemmelser Der kan i området opføres en bolig på optil 200 m2 og et slagtehus på optil 70 m2. Driftsbygninger kan opføres i det nødvendige omfang.
Et levende hegn skal afskærme driftsbygningerne mod vest og øst. 
Tidligere rammeområde nr. 3.E.1 
Lokalplaner LP 03.45.01 
Plandistrikt Højer 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
03.45.01 (vedtaget)