Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 240.51.1

Lejrskole - Emmerlev Gl. Skole, 240.51.1

Områdets status pr. 01.01.2010 Anvendes til lejrskole og helårsbeboelse. 
Rammeområde nr. 240.51.1 
Områdenavn Lejrskole - Emmerlev Gl. Skole 
Zonestatus Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone 
Fremtidig anvendelse Rekreativt område 
Arealanvendelse Rekreativt område.
Der kan indpasses privat service og liberalt erhverv, samt boliger. Miljøklasse 1-2 
Bebyggelsesprocent 25% for området som helhed. 
Bygningshøjde og etageantal Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max etager: 1,5 
Parkering Parkering skal opfylde det aktuelle behov. 
Tidligere rammeområde nr. 3.B.1 
Lokalplaner LP 03.49.06 
Plandistrikt Højer 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
03.49.06 (vedtaget)