Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 240.51.2

Ferieområde ved Emmerlev Klev, 240.51.2

Områdets status pr. 01.01.2010 Området anvendes til feriecenter og campingplads. 
Rammeområde nr. 240.51.2 
Områdenavn Ferieområde ved Emmerlev Klev 
Zonestatus Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone 
Fremtidig anvendelse Rekreativt område 
Arealanvendelse Område til offentlige og rekreative formål.
Feriecenter og campingplads. 
Bebyggelsesprocent Nord for Emmerlev Klev (vej): 45% for den enkelte ejendom
Syd for Emmerlev Klev (vej): 35% for den enkelte ejendom 
Bygningshøjde og etageantal Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max etager: 2 
Parkering Parkering skal opfylde det aktuelle behov. 
Bevaring Bevaringsinteresser skal respekteres, jf. Kulturatlas, Vadehavet. 
Særlige bestemmelser Hoteldrift i området kan etableres for max 75 værelsesenheder.
Bebyggelsen kan kun opføres på grundlag af en samlet plan for området. 
Tidligere rammeområde nr. 3.F.1 
Lokalplaner LP 03.49.05 
Plandistrikt Højer 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
03.49.05 (vedtaget)