Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 240.51.3

Ferieområde Hohenwarte, 240.51.3

Områdets status pr. 01.01.2010 Området anvendes til landbrug og feriecenter (bondegårdsferie). 
Rammeområde nr. 240.51.3 
Områdenavn Ferieområde Hohenwarte 
Zonestatus Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone 
Fremtidig anvendelse Rekreativt område 
Arealanvendelse Område til offentlige og rekreative formål.
Der kan indpasses privat service og liberalt erhverv. Miljøklasse 1-2 
Bebyggelsesprocent 25% for området som helhed. 
Bygningshøjde og etageantal Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max etager: 1,5 
Særlige bestemmelser Feriecenteret kan max indrettes med 30 værelser med tilhørende faciliteter.
Der må kun opføres ny bebyggelse, der er nødvendig for ejendommens drift som landbrugsejendom. 
Tidligere rammeområde nr. 3.F.2 
Lokalplaner LP 03.49.07 
Plandistrikt Højer 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
03.49.07 (vedtaget)