Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 240.81.1

Losseplads ved Vester Gammelby, 240.81.1

Områdets status pr. 01.01.2010 Området anvendes til losseplads. 
Rammeområde nr. 240.81.1 
Områdenavn Losseplads ved Vester Gammelby 
Zonestatus Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone 
Fremtidig anvendelse Tekniske anlæg 
Arealanvendelse Tekniske anlæg.
Losseplads. 
Særlige bestemmelser Der kan opføres mindre bygninger og anlæg som er nødvendige for områdets drift og vedligeholdelse.
En afskærmende beplantning skal omkranse hele arealet.
Efter endt brug som losseplads, skal området reetableres til grønt område. 
Tidligere rammeområde nr. 3.D.1 
Lokalplaner LP 03.30.01 
Plandistrikt Højer 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
03.30.01 (vedtaget)