Losseplads ved Vester Gammelby, 240.81.1

Omr√•dets status pr. 01.01.2010 Omr√•det anvendes til losseplads. 
Rammeomr√•de nr. 240.81.1 
Omr√•denavn Losseplads ved Vester Gammelby 
Zonestatus Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone 
Fremtidig anvendelse Tekniske anl√¶g 
Arealanvendelse Tekniske anlæg.
Losseplads. 
S√¶rlige bestemmelser Der kan opf√łres mindre bygninger og anl√¶g som er n√łdvendige for omr√•dets drift og vedligeholdelse.
En afskærmende beplantning skal omkranse hele arealet.
Efter endt brug som losseplads, skal omr√•det reetableres til gr√łnt omr√•de. 
Tidligere rammeomr√•de nr. 3.D.1 
Lokalplaner LP 03.30.01 
Plandistrikt H√łjer 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Milj√łklasser:
Milj√łklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
03.30.01 (vedtaget)