Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 310.11.2

Stationsvej Vest, 310.11.2

Områdets status pr. 01.01.2010

Udbygget boligområde.

 
Rammeområde nr. 310.11.2 
Områdenavn Stationsvej Vest 
Zonestatus

Eksisterende: landzone
Fremtidig: byzone

 
Fremtidig anvendelse Boligområde 
Arealanvendelse

Boligområde
Der må max indrettes 3 boligenheder, som det nuværende antal, da området grænser op til et erhvervsområde med støjbelastning.

 
Bebyggelsesprocent

30% for den enkelte ejendom.

 
Bygningshøjde og etageantal

Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max etager: 1,5

 
Grundstørrelse

Min. 700 m2 ved åben-lav bebyggelse

 
Parkering

2 p-pladser pr. bolig

 
Plandistrikt Løgumkloster 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
Lokalplan nr. 01-18 (vedtaget)