Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 310.31.1

Industrivej Nord, 310.31.1

Områdets status pr. 01.01.2010 Udbygget erhvervsområde. 
Rammeområde nr. 310.31.1 
Områdenavn Industrivej Nord 
Zonestatus Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone 
Fremtidig anvendelse Erhvervsområde 
Arealanvendelse Erhvervsområde.
F.eks. industri, værksted, transport- og oplagsvirksomhed. Miljøklasse 3-5 
Bebyggelsesprocent 50% for den enkelte ejendom. 
Bygningshøjde og etageantal Max bygningshøjde: 12 m. 
Detailhandel

Der kan etableres mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler.

 
Parkering 1 p-plads pr. 100 m2 erhverv 
Særlige bestemmelser Ejendomme der anvendes til butiksformål kan opretholdes i fremtiden.
Der skal i forhold til omgivelserne etableres en afskærmende beplantning. 
Tidligere rammeområde nr. 1.00E+01 
Lokalplaner LP 01-32 
Plandistrikt Løgumkloster 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
01-32 (vedtaget)
BPV 3 (vedtaget)