Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 310.31.4

Dravedvej, 310.31.4

Områdets status pr. 01.01.2010 Ubebygget erhvervsområde. Dyrkes landbrugmæssigt samt en lille del af området anvendes til spejderhytte. 
Rammeområde nr. 310.31.4 
Områdenavn Dravedvej 
Zonestatus Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone 
Fremtidig anvendelse Erhvervsområde 
Arealanvendelse Erhvervsområde.
F.eks. industri, produktions-, håndværks- og oplagsvirksomheder samt garageanlæg. Miljøklasse 3-6 
Bebyggelsesprocent 50% for den enkelte ejendom. 
Bygningshøjde og etageantal Max bygningshøjde: 12,5 m. 
Detailhandel

Der kan etableres mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler.

 
Parkering 1 p-plads pr. 100 m2 erhverv 
Særlige bestemmelser Der skal i forhold til omgivelserne etableres en afskærmende beplantning. 
Tidligere rammeområde nr. 1.00E+14 
Lokalplaner LP 01-52 
Plandistrikt Løgumkloster 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
Lokalplan nr. 074-310 (vedtaget)