Indeks Sitemap A-√Ö Udskriv L√¶s h√łjt Hj√¶lp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
H√łjer - Lokalomr√•de 2
L√łgumkloster - Lokalomr√•de 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
T√łnder - Lokalomr√•de 6
R√łm√ł - Lokalomr√•de 7
 
T√łnder Kommune
Wegners Plads 2
6270 T√łnder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 310.41.1

Markedsgade, 310.41.1

Områdets status pr. 01.01.2010

Centerområde.

 
Rammeomr√•de nr. 310.41.1 
Omr√•denavn Markedsgade 
Zonestatus

Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

 
Fremtidig anvendelse Centeromr√•de 
Arealanvendelse

Bymidte

F.eks. detailhandel, mindre v√¶rksteder, liberalt erhverv, servicevirksomheder, restauration/hotel, offentlige form√•l og lign. samt boliger og parkering. Milj√łklasse 1-2

 
Bebyggelsesprocent

65% for den enkelte ejendom

 
Bygningsh√łjde og etageantal

Max bygningsh√łjde: 8,5 m.
Max bygningsh√łjde, Fakta matr. 478: 15 m.
Max etager: 2
Max etager, Fakta matr. 478: 3

 
Opholds- og friarealer

Eksisterende opholds- og friarealer kan ikke udstykkes til andre formål.

 
Detailhandel

Butikker kan opf√łres med et maksimalt bruttoetageareal p√•¬†3.500 m2 for dagligvare og¬†2.000 m2 for udvalgsvare.

Omr√•det er en del af bymidten i¬†L√łgumklosters centrale butiksomr√•de. For bymidten som helhed er omr√•dets samlede ramme til butiksform√•l¬†13.700 m2 bruttoetageareal.

Bymidtens maksimale udvidelsesramme til butiksformål er 1.000 m2. Dette gælder både ved nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål.

 
Parkering

1 p-plads pr. bolig
1 p-plads pr. 25 m2 butik og restauration
1 p-plads pr. 50 m2 liberalt erhverv og service
1 p-plads pr. 50 m2 institution

 
Bevaring

Bevaringsinteresser skal respekteres, jf. LP 01-14 og LP 01-47

 
Særlige bestemmelser

Bebyggelse skal opf√łres som en sluttet bebyggelse indenfor fastlagte byggefelter.

 
Tidligere rammeområde nr.

1.C1

 
Lokalplaner

Delvist LP 01-14
Delvist LP 01-47
Delvist LP 01-66

 
Plandistrikt L√łgumkloster 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Milj√łklasser:
Milj√łklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
115-310 (forslag)
01-14 (vedtaget)
01-47 (vedtaget)
01-55 (vedtaget)
01-66 (vedtaget)
12 - 521 (vedtaget)
1. D.11 (vedtaget)