Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 310.41.8

Nørremark, 310.41.8

Områdets status pr. 01.01.2010

Anvendes til benzinstation

 
Rammeområde nr. 310.41.8 
Områdenavn Nørremark 
Zonestatus

Eksisterende: Landzone

Fremtidig: Byzone

 
Fremtidig anvendelse Boligområde 
Arealanvendelse

Lokalcenter

Der kan indpasses kan lettere erhverv. Miljøklasse 1-4

 
Bebyggelsesprocent

50 % for den enkelte ejendom

 
Bygningshøjde og etageantal

Max bygningshøjde: 8,5 m.

 
Detailhandel

Butikker kan opføres med et maksimalt bruttoetageareal på 1.000 m2 for dagligvare og 500 m2 for udvalgsvare.

Områdets samlede ramme til butiksformål er 1.000 m2 bruttoetageareal.

Områdets maksimale udvidelsesramme til butiksformål er 1.000 m2 bruttoetageareal. Dette gælder både ved nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål.

 
Parkering

1 p-plads pr. 25 m2 butik

1 p-plads pr. 50 m2 erhverv

 
Tidligere rammeområde nr.

1.00E+07

 
Plandistrikt Bredebro 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet