Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 310.51.2

Brede Å, 310.51.2

Områdets status pr. 01.01.2010 Grønt område. 
Rammeområde nr. 310.51.2 
Områdenavn Brede Å 
Zonestatus Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone 
Fremtidig anvendelse Rekreativt område 
Arealanvendelse Rekreativt område. 
Særlige bestemmelser Området skal henligge som et naturområde med offentlig adgang, hvor de eksisterende gangbroer over Lobæken skal bibeholdes. Langs Lobækken skal der udlægges eller markeres stier til offentligheden.
Der kan drives græsning/høslæt i området ellers skal engarealet friholdes for beplantning. Området må ikke bebygges bortset fra enkelte og midlertidige læskure til kreaturer og andre husdyr, som skal fjernes senest et år efter endt brug.
El-ledninger og lignende kan ikke udføres som luftledninger. 
Tidligere rammeområde nr. 1.D14 
Plandistrikt Løgumkloster 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
12 - 521 (vedtaget)