Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 310.51.3

Slotsengen, 310.51.3

Områdets status pr. 01.01.2010 Grønt område. 
Rammeområde nr. 310.51.3 
Områdenavn Slotsengen 
Zonestatus Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone 
Fremtidig anvendelse Rekreativt område 
Arealanvendelse Rekreativt område. 
Særlige bestemmelser Området skal henligge som et naturområde med offentlig adgang, hvor den eksisterende gangbro og sti forbindelse over Slotsbækken skal bibeholdes. Langs Slotsbækken skal der udlægges eller markeres stier til offentligheden.
Engen må gerne bruges til markeder og lignende friluftsarrangementer for offentligheden.
Der kan drives græsning/høslæt i området ellers skal det åbne areal omkring Slotbækken friholdes for beplantning, bortset fra enkelte trægrupper.
Området må ikke bebygges bortset fra enkelte og midlertidige læskure til kreaturer og andre husdyr, som skal fjernes senest et år efter endt brug.
El-ledninger og lignende kan ikke udføres som luftledninger. 
Tidligere rammeområde nr. 1.D15 
Plandistrikt Løgumkloster 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
01-16 (vedtaget)
01-59 (vedtaget)
032-3.3 (vedtaget)