Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 310.51.8

Brede Å, 310.51.8

Områdets status pr. 01.01.2010 Anvendes til lystfisker klubhus. 
Rammeområde nr. 310.51.8 
Områdenavn Brede Å 
Zonestatus Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone 
Fremtidig anvendelse Rekreativt område 
Arealanvendelse Område til offentlige og rekreative formål. 
Bebyggelsesprocent 25% for området som helhed 
Bygningshøjde og etageantal Max bygningshøjde: 6 m. 
Parkering Parkering skal opfylde det aktuelle behov. 
Særlige bestemmelser Området kan foreløbig vejbetjenes ad eksisterende markvej, ved etablering af nærtliggende boligområde, skal området betjenes af vej gennem boligområde.
Der skal i forhold til omgivelserne etableres en afskærmende beplantning. 
Tidligere rammeområde nr. 1.D21 
Lokalplaner LP 01-33 
Plandistrikt Løgumkloster 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
01-26 (vedtaget)
01-33 (vedtaget)