Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 310.71.11

Sønderjyllands Idræts- og Naturefterskole, 310.71.11

Områdets status pr. 01.01.2010 Anvendes til efterskole. 
Rammeområde nr. 310.71.11 
Områdenavn Sønderjyllands Idræts- og Naturefterskole 
Zonestatus Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone 
Fremtidig anvendelse Område til offentlige formål 
Arealanvendelse Område til offentlige og rekreative formål.
Der kan indpasses privat service og liberalt erhverv, samt boilger. 
Bebyggelsesprocent 25% for området som helhed 
Bygningshøjde og etageantal Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max bygningshøjde, idrætshal: 11 m.
Max etager: 1,5 
Parkering Parkering skal opfylde det aktuelle behov. 
Særlige bestemmelser Et beplantningsbælte skal afgrænse området mod øst og nord. 
Tidligere rammeområde nr. 1.D23 
Lokalplaner LP 01-58 
Plandistrikt Løgumkloster 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
01-58 (vedtaget)
01-68 (vedtaget)