Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 310.71.12

Nørre-Løgum Kirke, 310.71.12

Områdets status pr. 01.01.2010 Rummer kirke og kirkegård. 
Rammeområde nr. 310.71.12 
Områdenavn Nørre-Løgum Kirke 
Zonestatus Eksisterende: landzone
Fremtidig: byzone 
Fremtidig anvendelse Område til offentlige formål 
Arealanvendelse Område til offentlige formål.
Kirke og kirkegård. 
Parkering Parkering skal opfylde det aktuelle behov. 
Bevaring Bevaringsinteresser skal respekteres. 
Særlige bestemmelser Der kan opføres mindre bygninger og anlæg som er nødvendige for områdets drift og vedligeholdelse. 
Tidligere rammeområde nr. 2.D1 
Plandistrikt Løgumkloster 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
02-23 (vedtaget)