Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 320.31.4

Lagervej, 320.31.4

Områdets status pr. 01.01.2010 Udbygget erhvervsområde. 
Rammeområde nr. 320.31.4 
Områdenavn Lagervej 
Zonestatus Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone 
Fremtidig anvendelse Erhvervsområde 
Arealanvendelse Erhvervsområde.
F.eks. industri, værksted, engroshandel, lager, transport- og oplagsvirksomhed. Miljøklasse 3-6 
Bebyggelsesprocent 50% for den enkelte ejendom 
Bygningshøjde og etageantal Max bygningshøjde: 13,5 m. 
Detailhandel

Der kan etableres mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler.

 
Parkering 1 p-plads pr. 100 m2 erhverv 
Særlige bestemmelser Langs Kirkegade kan bygningshøjde være op til 17 m.
Der skal langs områdets grænser udlægges areal til beplantning.
Ved den eksisterende virksomhedens ophør, skal området anvendes til blandet bolig og erhverv i miljøklasse 1-3. 
Tidligere rammeområde nr. 4.E3, 4.E6 
Lokalplaner Delvist LP 04-29
Delvist LP 04-45 
Plandistrikt Løgumkloster 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
04-29 (vedtaget)
04-45 (vedtaget)