Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 320.81.1

Renseanlæg, 320.81.1

Områdets status pr. 01.01.2010 Anvendes til renseanlæg. 
Rammeområde nr. 320.81.1 
Områdenavn Renseanlæg 
Zonestatus Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone 
Fremtidig anvendelse Tekniske anlæg 
Arealanvendelse Tekniske anlæg.
Renseanlæg. 
Særlige bestemmelser Der kan opføres mindre bygninger og anlæg som er nødvendige for områdets drift og vedligeholdelse.
Der skal i forhold til omgivelserne etableres en afskærmende beplantning. 
Tidligere rammeområde nr. 4.D6 
Lokalplaner LP 04-45 
Plandistrikt Løgumkloster 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
04-45 (vedtaget)