Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 330.31.1

Plantagevej Nord, 330.31.1

Områdets status pr. 01.01.2010 Udbygget erhvervsområde. 
Rammeområde nr. 330.31.1 
Områdenavn Plantagevej Nord 
Zonestatus Eksisterende: landzone
Fremtidig: byzone 
Fremtidig anvendelse Erhvervsområde 
Arealanvendelse Erhvervsområde.
F.eks. lettere industri, værksted, engroshandel, lager, transport- eller oplagsvirksomhed. Miljøklasse 3-5 
Bebyggelsesprocent 50% for den enkelte ejendom. 
Bygningshøjde og etageantal Max bygningshøjde: 8,5 m. 
Detailhandel

Der kan etableres mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler.

 
Parkering 1 p-plads pr. 100 m2 erhverv 
Særlige bestemmelser Der skal i forhold til omgivelserne etableres en afskærmende beplantning. 
Tidligere rammeområde nr. 3.00E+01 
Plandistrikt Løgumkloster 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet