H√łjst Kirke, 330.71.3

Omr√•dets status pr. 01.01.2010 Rummer kirke og kirkeg√•rd. 
Rammeomr√•de nr. 330.71.3 
Omr√•denavn H√łjst Kirke 
Zonestatus Eksisterende: landzone
Fremtidig: byzone 
Fremtidig anvendelse Omr√•de til offentlige form√•l 
Arealanvendelse Område til offentlige formål.
Kirke og kirkeg√•rd. 
Parkering Parkering skal opfylde det aktuelle behov. 
Bevaring Bevaringsinteresser skal respekteres. 
S√¶rlige bestemmelser Der kan opf√łres mindre bygninger og anl√¶g som er n√łdvendige for omr√•dets drift og vedligeholdelse. 
Tidligere rammeomr√•de nr. 3.D3 
Plandistrikt L√łgumkloster 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Milj√łklasser:
Milj√łklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet