Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 350.41.1

Krone Camping, 350.41.1

Områdets status pr. 01.01.2010

Anvendes til bolig og pladskrævende varegrupper.

 
Rammeområde nr. 350.41.1 
Områdenavn Krone Camping 
Zonestatus

Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone

 
Fremtidig anvendelse Centerområde 
Arealanvendelse

Pladskrævende varegrupper

Dvs. biler, lystbåde, campingvogne, planter og havebrugsvare, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvare samt møbler.

Eksisterende boliger kan stadig anvendes til beboelse.

Der kan indpasses erhverv i området. Miljøklasse 1-3

 
Bebyggelsesprocent

50% for den enkelte ejendom

 
Bygningshøjde og etageantal

Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max etager: 1,5

 
Detailhandel

For pladskrævende varegrupper er der ikke fastsat maksimale butiksstørrelser.

Området er en del af et samlede arealet, som er udlagt til pladskrævende varegrupper i Alslev. Den samlede ramme for arealet er 6.700 m2 bruttoetageareal.

Områdets maksimale udvidelsesramme til pladskrævende varegrupper er 4.800 m2. Dette gælder både ved nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål.

 
Parkering

Parkering skal opfylde det aktuelle behov.

 
Særlige bestemmelser

Der må ikke opsættes skilte med reklamer langs vejene. Ved indkørselen til området må der opsættes skilte/pyloner som indeholder virksomhedens navn, husnummer, logo og lignende. Hvor flere virksomheder deler indkørsel skal skilte for virksomhederne samordnes i et skilt.

 
Plandistrikt Løgumkloster 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet