Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 410.11.1

Nyboder, 410.11.1

Områdets status pr. 01.01.2010 Udbygget boligområde. 
Rammeområde nr. 410.11.1 
Områdenavn Nyboder 
Zonestatus Eksisterende: byzone og landzone
Fremtidig: byzone 
Fremtidig anvendelse Boligområde 
Arealanvendelse Boligområde.
Der kan indpasses lokale kollektive anlæg, institutioner, liberalt erhverv og mindre ikke-generende virksomheder. Miljøklasse 1-2 
Bebyggelsesprocent Åben-lav bebyg.: 30 % for den enkelte ejendom
Tæt-lav bebyg.: 40 % for den enkelte ejendom
Anden bebyg. end boliger: 30 % for den enkelte ejendom 
Bygningshøjde og etageantal Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max etager: 2 
Grundstørrelse

Min. 700 m2 ved åben-lav bebyggelse

 
Opholds- og friarealer

Eksisterende opholds- og friarealer kan ikke udstykkes til andre formål.

 
Parkering 2 p-pladser pr. bolig, åben-lav
1,5 p-plads pr. bolig, tæt-lav
1 p-plads pr. 50 m2 erhverv
1 p-plads pr. 50 m2 institution 
Bevaring Bevaringsinteresser skal respekteres, jf. LP 1.1-12 
Særlige bestemmelser Området omkring regnvandsbassinet ved Mariagårds Allé skal friholdes for bebyggelse.
Områder der udlægges til tæt-lav bebyggelse, må ikke påbegyndes uden der ligger en samlet plan for området. Hvis tæt-lav bebyggelse skal videreudstykkes, skal det ske efter en samlet plan og i overensstemmelse med en godkendt bebyggelsesplan. 
Tidligere rammeområde nr. 1.2.3, 1.4.2 
Lokalplaner Delvist LP 1.1-12
Delvist LP 1.2-10
Delvist LP 1.2-20
Delvist BPV 5 
Plandistrikt Toftlund 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
1.1-10 (vedtaget)
1.1-12 (vedtaget)
1.2-10 (vedtaget)
1.2-20 (vedtaget)
1.4-01 (vedtaget)
1.4-13 (vedtaget)
PBV 2 (vedtaget)
PBV 5 (vedtaget)
PBV 8 (vedtaget)