Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 410.11.14

Vestergade vest, 410.11.14

Områdets status pr. 01.01.2010 Udbygget boligområde. 
Rammeområde nr. 410.11.14 
Områdenavn Vestergade vest 
Zonestatus Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone 
Fremtidig anvendelse Boligområde 
Arealanvendelse Boligområde.
Der kan indpasses lokale kollektive anlæg, institutioner, liberalt erhverv og mindre ikke-generende virksomheder. Miljøklasse 1-2 
Bebyggelsesprocent 40% for den enkelte ejendom 
Bygningshøjde og etageantal Max bygningshøjde: 12 m.
Max etager: 2,5 
Grundstørrelse

Min. 700 m2 ved åben-lav bebyggelse

 
Parkering 2 p-pladser pr. bolig
1 p-plads pr. 50 m2 erhverv
1 p-plads pr. 50 m2 institution 
Særlige bestemmelser Eksisterende randbebyggelse og eventuel ny bebyggelse mod Vestergade skal opretholde facadelinien.
Ved nybyggeri ud mod Vestergade skal bygningshøjden tilpasses nabohuset, således at bygningsrækken fremstår harmonisk.
Ny beplantning og belægning skal ske efter en samlet plan for området.
Ved byfornyelse skal den grønne linie indgå i fornyelsesprojektet. 
Tidligere rammeområde nr. 1.2.20 
Lokalplaner Delvist 025-4.6
Delvist LP 030-4.6 
Plandistrikt Toftlund 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
025-4.6 (vedtaget)
030-4.6 (vedtaget)
1.4-10 (vedtaget)
Lokalplan nr. 109-410 (vedtaget)
Lokalplan nr. 110-410 (vedtaget)