Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 410.11.16

Stadionvej, 410.11.16

Områdets status pr. 01.01.2010 Anvendes til boldbane. 
Rammeområde nr. 410.11.16 
Områdenavn Stadionvej 
Zonestatus Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone 
Fremtidig anvendelse Boligområde 
Arealanvendelse Boligområde
Fastlagt til tæt-lav bebyggelse. Offentllige formål kan indpasses i området. 
Bebyggelsesprocent 40% for den enkelte ejendom 
Bygningshøjde og etageantal Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max etager: 2 
Parkering 1 p-plads pr. bolig
½ p-plads pr. ungdomsbolig 
Særlige bestemmelser Ny beplantning og belægning skal ske efter en samlet plan for området. 
Tidligere rammeområde nr. 1.2.24 
Lokalplaner LP 030-4-6 
Plandistrikt Toftlund 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
030-4.6 (vedtaget)
Lokalplan nr. 109-410 (vedtaget)
Lokalplan nr. 110-410 (vedtaget)