Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 410.11.17

Golfvangen, 410.11.17

Områdets status pr. 01.01.2010 Anvendes til større varegrupper, opel forhandler og værksted. 
Rammeområde nr. 410.11.17 
Områdenavn Golfvangen 
Zonestatus Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone 
Fremtidig anvendelse Boligområde 
Arealanvendelse Boligområde.
Der kan indpasses lokale kollektive anlæg, institutioner, hotel/motel, liberalt erhverv, mindre ikke-generende virksomheder. Miljøklasse 1-2 
Bebyggelsesprocent Eksisterende forretningsvirksomhed: 60% for området som helhed
Nye boliger: 35% for området som helhed 
Bygningshøjde og etageantal Max bygningshøjde: 10 m.
Max etager: 2 
Grundstørrelse

Min. 700 m2 ved åben-lav bebyggelse

 
Parkering 1 p-plads pr. bolig
1 p-plads pr. 50 m2 erhverv 
Særlige bestemmelser Randbebyggelse ud mod Østergade skal opretholde facadelinien.
Ved nybyggeri ud mod Østergade skal bygningshøjden tilpasses nabohuset, således at byningshøjden fremstår harmonisk.
Ny beplantning og belægning skal ske efter en samlet plan for området.
Den grønne linie skal integreres i planlægning og byggeriet. 
Tidligere rammeområde nr. 1.2.23 
Lokalplaner Delvist LP 1.2-23 
Plandistrikt Toftlund 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
1.2-23 (vedtaget)