Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 410.11.18

Tankegangen, 410.11.18

Områdets status pr. 01.01.2010 Udbygget boligområde. Etagebebyggelse. 
Rammeområde nr. 410.11.18 
Områdenavn Tankegangen 
Zonestatus Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone 
Fremtidig anvendelse Boligområde 
Arealanvendelse Boligområde
Fastlagt til etagebebyggelse. 
Bebyggelsesprocent Etagebebyggelse: 60% for den enkelte ejendom 
Bygningshøjde og etageantal Max bygningshøjde: 12,5 m.
Max etager: 3,5 
Parkering 1 p-plads pr. bolig 
Særlige bestemmelser Ny bebyggelse skal fremstå som en tidssvarende boligbebyggelse i moderne formsprog.
Boligområdet udgør en del af den planlagte grønne linie. 
Tidligere rammeområde nr. 1.2.28 
Lokalplaner Delvist LP 1.1-02.1
Delvist LP 003-4.6 
Plandistrikt Toftlund 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
060-410 (vedtaget)