Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 410.11.19

Østergade, 410.11.19

Områdets status pr. 01.01.2010 Udbygget boligområde. 
Rammeområde nr. 410.11.19 
Områdenavn Østergade 
Zonestatus Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone 
Fremtidig anvendelse Boligområde 
Arealanvendelse Boligområde.
Der kan indpasses lokale kollektive anlæg, institutioner, liberalt erhverv og mindre ikke-generende virksomheder. Miljøklasse 1-2 
Bebyggelsesprocent 50% for den enkelte ejendom 
Bygningshøjde og etageantal Max bygningshøjde: 12 m.
Max etager: 2,5 
Grundstørrelse

Min. 700 m2 ved åben-lav bebyggelse

 
Parkering 1 p-plads pr. bolig
1 p-plads pr. 50 m2 erhverv
1 p-plads pr. 50 m2 institution 
Særlige bestemmelser Eksisterende randbebyggelse og eventuel by bebyggelse mod Østergade skal opretholde facadelinien.
Ny beplantning og belægning skal ske efter en samlet plan for området. 
Tidligere rammeområde nr. 1.2.22 
Plandistrikt Toftlund 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
1.4-03C (vedtaget)
1.4-11 (vedtaget)