Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 410.11.2

Pilehaven, 410.11.2

Områdets status pr. 01.01.2010

Udbygget boligområde.

 
Rammeområde nr. 410.11.2 
Områdenavn Pilehaven 
Zonestatus

Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

 
Fremtidig anvendelse Boligområde 
Arealanvendelse

Boligområde
Fastlagt til tæt-lav bebyggelse

 
Bebyggelsesprocent

25% for området som helhed

 
Bygningshøjde og etageantal

Max bygningshøjde: 6,5 m.
Max etager: 1

 
Parkering

1,5 p-plads pr. bolig

 
Særlige bestemmelser

Vej- og stisystem skal udføres som differentieret vej- og stisystem. 

Områder der udlægges til tæt-lav bebyggelse, kan ikke påbegyndes uden der ligger en samlet plan for området. Hvis tæt-lav bebyggelse skal videreudstykkes, skal det ske med en godkendt bebyggelsesplan.

 
Tidligere rammeområde nr.

1.2.14

 
Plandistrikt Toftlund 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
1.2-04 (vedtaget)
PBV 8 (vedtaget)