Indeks Sitemap A-√Ö Udskriv L√¶s h√łjt Hj√¶lp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
H√łjer - Lokalomr√•de 2
L√łgumkloster - Lokalomr√•de 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
T√łnder - Lokalomr√•de 6
R√łm√ł - Lokalomr√•de 7
 
T√łnder Kommune
Wegners Plads 2
6270 T√łnder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 410.11.21

Lystskov, 410.11.21

Områdets status pr. 01.01.2010

Udlagt til boligområde. Ikke taget i anvendelse.

 
Rammeomr√•de nr. 410.11.21 
Omr√•denavn Lystskov 
Zonestatus

Eksisterende: byzone og landzone
Fremtidig: byzone

 
Fremtidig anvendelse Boligomr√•de 
Arealanvendelse

Boligområde.

 
Bebyggelsesprocent

√Öben-lav bebyg.: 30% for den enkelte ejendom
Tæt-lav bebyg.: 40% for den enkelte ejendom
Etagebebyggelse: 40% for den enkelte ejendom

 
Bygningsh√łjde og etageantal

Max bygningsh√łjde: 8,5 m.
Max etager: 2

 
Grundst√łrrelse

Min. 700 m2 ved åben-lav bebyggelse

 
Opholds- og friarealer

Ved udstykning skal mindst 20 % af grundarealet anvendes til friarealer, fælles for det pågældende område.

 
Parkering

2 p-pladser pr. bolig, åben-lav
1,5 p-plads pr. bolig, t√¶t-lav og √•ben-h√łj

 
Særlige bestemmelser

Området skal disponeres med respekt for indblikket til Toftlund Lystskov ligesom bebyggelsens disponering skal sikre udkig til det åbne golfareal.

Der skal sikres offentlig adgang til omr√•det, og der skal ske en kobling til de omkringliggende stisystemer, herunder skovens, golfbanens og ‚ÄĚden gr√łnne linie‚ÄĚ.

Ny lokalplan for området kan disponere området som en punktvis bebyggelse.

Område skal udbygges i etaper á maksimalt 2,5 ha. Eller 25 boliger ad gangen. Lokalplanen skal sikre denne takt, ligesom den skal sikre en sammenhæng i bebyggelsen, således at hele området vil fremstå som en samlet bebyggelse, når der er udbygget.

Skovbyggelinien skal s√łges oph√¶vet i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan.

Områder der udlægges til tæt-lav bebyggelse, kan ikke påbegyndes uden der ligger en samlet plan for området. Hvis tæt-lav bebyggelse skal videreudstykkes, skal det ske med en godkendt bebyggelsesplan.

 
Tidligere rammeområde nr.

1.2.29

 
Lokalplaner

LP 1.4-03 C

 
Plandistrikt Toftlund 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Milj√łklasser:
Milj√łklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
1.4-03C (vedtaget)