Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 410.11.21

Lystskov, 410.11.21

Områdets status pr. 01.01.2010

Udlagt til boligområde. Ikke taget i anvendelse.

 
Rammeområde nr. 410.11.21 
Områdenavn Lystskov 
Zonestatus

Eksisterende: byzone og landzone
Fremtidig: byzone

 
Fremtidig anvendelse Boligområde 
Arealanvendelse

Boligområde.

 
Bebyggelsesprocent

Åben-lav bebyg.: 30% for den enkelte ejendom
Tæt-lav bebyg.: 40% for den enkelte ejendom
Etagebebyggelse: 40% for den enkelte ejendom

 
Bygningshøjde og etageantal

Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max etager: 2

 
Grundstørrelse

Min. 700 m2 ved åben-lav bebyggelse

 
Opholds- og friarealer

Ved udstykning skal mindst 20 % af grundarealet anvendes til friarealer, fælles for det pågældende område.

 
Parkering

2 p-pladser pr. bolig, åben-lav
1,5 p-plads pr. bolig, tæt-lav og åben-høj

 
Særlige bestemmelser

Området skal disponeres med respekt for indblikket til Toftlund Lystskov ligesom bebyggelsens disponering skal sikre udkig til det åbne golfareal.

Der skal sikres offentlig adgang til området, og der skal ske en kobling til de omkringliggende stisystemer, herunder skovens, golfbanens og ”den grønne linie”.

Ny lokalplan for området kan disponere området som en punktvis bebyggelse.

Område skal udbygges i etaper á maksimalt 2,5 ha. Eller 25 boliger ad gangen. Lokalplanen skal sikre denne takt, ligesom den skal sikre en sammenhæng i bebyggelsen, således at hele området vil fremstå som en samlet bebyggelse, når der er udbygget.

Skovbyggelinien skal søges ophævet i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan.

Områder der udlægges til tæt-lav bebyggelse, kan ikke påbegyndes uden der ligger en samlet plan for området. Hvis tæt-lav bebyggelse skal videreudstykkes, skal det ske med en godkendt bebyggelsesplan.

 
Tidligere rammeområde nr.

1.2.29

 
Lokalplaner

LP 1.4-03 C

 
Plandistrikt Toftlund 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
1.4-03C (vedtaget)