Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 410.11.23

Østergade, 410.11.23

Områdets status pr. 01.01.2010 Udbygget boligområde. 
Rammeområde nr. 410.11.23 
Områdenavn Østergade 
Zonestatus Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone 
Fremtidig anvendelse Boligområde 
Arealanvendelse Boligområde.
Der kan indpasses lokale kollektive anlæg, institutioner, liberalt erhverv og mindre ikke-generende virksomheder. Miljøklasse 1-2 
Bebyggelsesprocent 40% for den enkelte ejendom 
Bygningshøjde og etageantal Max bygningshøjde: 12 m.
Max etager: 2 
Parkering 1 p-plads pr. bolig
1 p-plads pr. 50 m2 erhverv
1 p-plads pr. 50 m2 institution 
Bevaring Bevaringsinteresser skal respekteres, jf. LP 1.1-12 
Særlige bestemmelser Facadelinien skal opretholdes.
Der skal ved anlæg og byggeri etableres en del af den grønne linie. 
Tidligere rammeområde nr. 1.2.2 
Lokalplaner Delvist LP 1.1-02
Delvist LP 1.1-12 
Plandistrikt Toftlund 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
060-410 (vedtaget)
1.1-10 (vedtaget)
1.1-12 (vedtaget)
1.4-10 (vedtaget)
1.5-01 (vedtaget)
Lokalplan nr. 109-410 (vedtaget)