Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 410.11.24

Lebækvej, 410.11.24

Områdets status pr. 01.01.2010

Udlagt til boligområde i form af store parcelhus grunde. Ikke taget i anvendelse.

 
Rammeområde nr. 410.11.24 
Områdenavn Lebækvej 
Zonestatus

Eksisterende: landzone
Fremtidig: byzone

 
Fremtidig anvendelse Boligområde 
Arealanvendelse

Boligområde
Store parcelhus grunde.

 
Bebyggelsesprocent

Store parcelhus grunde: 25% for den enkelte ejendom

 
Bygningshøjde og etageantal

Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max etager: 2

 
Grundstørrelse

Min. 700 m2
Max 1350 m2

 

 
Parkering

2 p-pladser pr. bolig

 
Særlige bestemmelser

Arealet skal udformes som et parklignende område med parcelhuse.
Drikkevands- og vandindvindingsinteresser skal sikres ved lokalplanlægningen.

 
Plandistrikt Toftlund 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
Ingen fundet