Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 410.11.3

Birkelunden, 410.11.3

Områdets status pr. 01.01.2010 Udbygget boligområde. 
Rammeområde nr. 410.11.3 
Områdenavn Birkelunden 
Zonestatus Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone 
Fremtidig anvendelse Boligområde 
Arealanvendelse Boligområde.
Fastlagt til etagebebyggelse. 
Bebyggelsesprocent 45% for området som helhed 
Bygningshøjde og etageantal Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max etager: 2 
Opholds- og friarealer

Eksisterende opholds- og friarealer kan ikke udstykkes til andre formål.

 
Parkering 1 p-plads pr. bolig 
Tidligere rammeområde nr. 1.2.15 
Lokalplaner Delvist BPV 8 
Plandistrikt Toftlund 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
PBV 8 (vedtaget)