Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 410.11.7

Lebækvej, 410.11.7

Områdets status pr. 01.01.2010

Udlagt til boligområde. Ikke taget i anvendelse.

 
Rammeområde nr. 410.11.7 
Områdenavn Lebækvej 
Zonestatus

Eksisterende: landzone
Fremtidig: byzone

 
Fremtidig anvendelse Boligområde 
Arealanvendelse

Boligområde
Fastlagt til åben-lav og tæt-lav bebyggelse

 
Bebyggelsesprocent

Åben-lav bebyg.: 30 % for den enkelte ejendom
Tæt-lav bebyg.: 40 % for den enkelte ejendom

 
Bygningshøjde og etageantal

Max bygningshøjde: 6,5 m.
Max etager: 1

 
Grundstørrelse

Min. 700 m2 ved åben-lav bebyggelse

 
Opholds- og friarealer

Ved udstykning skal mindst 10 % af grundarealet anvendes til friarealer, fælles for det pågældende område.

 
Parkering

2 p-pladser pr. bolig, åben-lav
1,5 p-plads pr. bolig, tæt-lav

 
Plandistrikt Toftlund 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
1.2-01 (vedtaget)
1.2-03 (vedtaget)