Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 410.21.2

Jyllandsgade, 410.21.2

Områdets status pr. 01.01.2010 Næsten udbygget med bla. bolig og erhverv. 
Rammeområde nr. 410.21.2 
Områdenavn Jyllandsgade 
Zonestatus Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone 
Fremtidig anvendelse Blandet bolig og erhverv 
Arealanvendelse Område til blandet bolig og erhverv.
Miljøklasse 1-3 
Bebyggelsesprocent 50% for den enkelte ejendom 
Bygningshøjde og etageantal Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max etager: 1,5 
Parkering 2 p-pladser pr. bolig
1 p-plads pr. 100 m2 erhverv 
Bevaring Bevaringsinteresser skal respekteres, jf. LP 1.1-12 
Tidligere rammeområde nr. 1.1.6 
Lokalplaner Delvist LP 1.1-12
Delvist LP 1.2-27
Delvist BPV 2 
Plandistrikt Toftlund 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
1.1-12 (vedtaget)
1.2-27 (vedtaget)
PBV 2 (vedtaget)