Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 410.21.3

Gøttrupvej, 410.21.3

Områdets status pr. 01.01.2010 Udbygget med bla. bolig og erhverv. 
Rammeområde nr. 410.21.3 
Områdenavn Gøttrupvej 
Zonestatus Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone 
Fremtidig anvendelse Blandet bolig og erhverv 
Arealanvendelse Område til blandet bolig og erhverv.
Miljøklasse 1-3 
Bebyggelsesprocent Vest for Gøttrupvej: 100% for den enkelte ejendom
Øst for Gøttrupvej: 50% for den enkelte ejendom 
Bygningshøjde og etageantal Max bygningshøjde: 12 m.
Max etager: 2 
Parkering 2 p-pladser pr. bolig
1 p-plads pr. 100 m2 erhverv 
Bevaring Bevaringsinteresser skal respekteres, jf. LP 1.1-12 
Særlige bestemmelser Der kan i området ske en omdannelse til rent boligområde. Omdannelsen kræver udarbejdelse af en ny lokalplan. Ny beplantning og belægning skal ske efter en samlet plan. 
Tidligere rammeområde nr. 1.1.3 
Lokalplaner Delvist LP 1.1.10
Delvist LP 1.1.12 
Plandistrikt Toftlund 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
1.1-10 (vedtaget)
1.1-12 (vedtaget)