Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 410.21.6

Torvegade, 410.21.6

Områdets status pr. 01.01.2010 Udbygget med bla. bolig og erhverv. 
Rammeområde nr. 410.21.6 
Områdenavn Torvegade 
Zonestatus Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone 
Fremtidig anvendelse Blandet bolig og erhverv 
Arealanvendelse Område til blandet bolig og erhverv.
Miljøklasse 1-3 
Bebyggelsesprocent 125% for den enkelte ejendom 
Bygningshøjde og etageantal Max bygningshøjde: 12 m.
Max etager: 2,5 
Detailhandel Der kan etableres forretningsvirksomhed i tilknytning til den enkelte virksomhed. 
Parkering 2 p-pladser pr. bolig
1 p-plads pr. 100 m2 erhverv 
Bevaring Bevaringsinteresser skal respekteres, jf. LP 1.1-12 
Særlige bestemmelser Ny beplantning og belægning skal ske efter en samlet plan for området. 
Tidligere rammeområde nr. 1.1.9 
Lokalplaner Delvist LP 1.1.12
Delvist LP 1.4-08 
Plandistrikt Toftlund 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
025-4.6 (vedtaget)
1.1-12 (vedtaget)
1.4-08 (vedtaget)