Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 410.21.9

Brundtland Allé, 410.21.9

Områdets status pr. 01.01.2010 Udbygget med bla. bolig og service erhverv. 
Rammeområde nr. 410.21.9 
Områdenavn Brundtland Allé 
Zonestatus Eksisterende: byzone og landzone
Fremtidig: byzone 
Fremtidig anvendelse Blandet bolig og erhverv 
Arealanvendelse Område til blandet bolig og erhverv.
Blandet bebyggelse med serviceerhverv, herunder golfhotel og faciliteter i tilknytning til golfbanen, som restaurant og klubhus o.l. samt eksisterende boliger. Miljøklasse 1-3 
Bebyggelsesprocent 20% for området som helhed 
Bygningshøjde og etageantal Max bygningshøjde: 12 m.
Max etager: 2 
Detailhandel Der kan kun etableres detailhandel i tilknytning til golfbanen. 
Parkering Parkering skal opfylde det aktuelle behov. 
Særlige bestemmelser Bebyggelsen skal fremstå som båndbebyggelse i forlængelse af den eksisterende bebyggelse i området.
Ny beplantning og belægning skal ske efter en samlet plan.
Den østlige del af området er dækket af støjkonsekvenszonen for Koldingvej.
Den Grønne Linies forløb skal sikres gennem område, enten ved nyanlæg, eller ved benyttelse af det eksisterende stisystem. 
Tidligere rammeområde nr. 1.1.11 
Plandistrikt Toftlund 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
1.4-03C (vedtaget)
1.4-05 (vedtaget)
1.4-11 (vedtaget)