Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 410.31.1

Tøndervej, 410.31.1

Områdets status pr. 01.01.2010 Udbygget erhvervsområde. 
Rammeområde nr. 410.31.1 
Områdenavn Tøndervej 
Zonestatus Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone 
Fremtidig anvendelse Erhvervsområde 
Arealanvendelse Erhvervsområde.
F.eks. industri, værksted, transport- og oplagsvirksomhed. Miljøklasse 4-5 
Bebyggelsesprocent 50% for den enkelte ejendom 
Bygningshøjde og etageantal Max bygningshøjde: 15 m. 
Detailhandel

Der kan etableres mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler.

 
Parkering 1 p-plads pr. 100 m2 erhverv 
Særlige bestemmelser Enkelte bygninger eller bygningsdel kan med byrådets tilladelse gives en større højde, såfremt virksomhedens drift nødvendiggøre dette.
Der skal i forhold til omgivelserne etableres en afskærmende beplantning. 
Tidligere rammeområde nr. 1.3.4 
Lokalplaner LP 015-4.6 
Plandistrikt Toftlund 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
015-4.6 (vedtaget)