Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 410.31.3

Gøttrupvej, 410.31.3

Områdets status pr. 01.01.2010

Næsten udbygget erhvervsområde.

 
Rammeområde nr. 410.31.3 
Områdenavn Gøttrupvej 
Zonestatus

Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

 
Fremtidig anvendelse Erhvervsområde 
Arealanvendelse

Erhvervsområde.
F.eks. industri, værksted, transport- og oplagsvirksomhed. Eksisterende boliger kan fortsat anvendes til beboelse med tilknytning til erhvervet. Miljøklasse 2-4

 
Bebyggelsesprocent

50% for den enkelte ejendom

 
Bygningshøjde og etageantal

Max bygningshøjde: 8,5 m.

 
Detailhandel

Der kan etableres mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler.

 
Parkering

2 p-pladser pr. bolig
1 p-plads pr. 100 m2 erhverv

 
Særlige bestemmelser

Ny bebyggelse placeres min. 25 m. fra Koldingvej og min. 20 m. fra Bevtoftvej.

Bygningers ydervægge eller tag må hæves mere end de 8,5 meter hvor særlige hensyn til indretning og drift af den enkelte virksomhed nødvendiggør en større højde.

 
Tidligere rammeområde nr.

1.3.1

 
Plandistrikt Toftlund 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
1.3-01 (vedtaget)
1.3-01B (vedtaget)
PBV 7 (vedtaget)