Indeks Sitemap A-√Ö Udskriv L√¶s h√łjt Hj√¶lp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
H√łjer - Lokalomr√•de 2
L√łgumkloster - Lokalomr√•de 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
T√łnder - Lokalomr√•de 6
R√łm√ł - Lokalomr√•de 7
 
T√łnder Kommune
Wegners Plads 2
6270 T√łnder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 410.41.1

S√łndergade Nord, 410.41.1

Områdets status pr. 01.01.2010

Centerformål.

 
Rammeomr√•de nr. 410.41.1 
Omr√•denavn S√łndergade Nord 
Zonestatus

Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

 
Fremtidig anvendelse Centeromr√•de 
Arealanvendelse

Bymidte

F.eks. detailhandel, mindre v√¶rksteder, liberalt erhverv, servicevirksomheder, restauration/hotel, offentlige form√•l og lign. samt boliger og parkering. Milj√łklasse 1-2

 
Bebyggelsesprocent

125% for den enkelte ejendom

 
Bygningsh√łjde og etageantal

Max bygningsh√łjde: 8,5 m.
Max etager: 2

 
Opholds- og friarealer

Eksisterende opholds- og friarealer kan ikke udstykkes til andre formål.

 
Detailhandel

Butikker kan opf√łres med et maksimalt bruttoetageareal p√•¬†3.500 m2 for dagligvare og¬†2.000 m2 for udvalgsvare.

Området er en del af bymidten i Toftlunds centrale butiksområde. For bymidten som helhed er områdets samlede ramme til butiksformål 19.800 m2 bruttoetageareal.

Bymidtens maksimale udvidelsesramme til butiksformål er 1.500 m2. Dette gælder både ved nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål.

 
Parkering

1 p-plads pr. bolig
1 p-plads pr. 25 m2 butik og restauration
1 p-plads pr. 50 m2 liberalt erhverv og service
1 p-plads pr. 50 m2 institution

 
Bevaring

Bevaringsinteresser skal respekteres, jf. LP 1.1-12

 
Særlige bestemmelser

Randbebyggelse skal opretholdes. Facadelinien skal opretholdes, s√•ledes at bebyggelsen understreger bymilj√łet og gaderummet.

Ny beplantning, torvedannelse og belægning skal ske efter en samlet plan.

 
Tidligere rammeområde nr.

1.5.1

 
Lokalplaner

Delvist LP 1.1-08
Delvist LP 1.1.12
Delvist LP 1.4-10
Delvist LP 1.5-01
Delvist LP 1.5-03

 
Plandistrikt Toftlund 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Milj√łklasser:
Milj√łklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
1.1-08 (vedtaget)
1.1-12 (vedtaget)
1.2-12 (vedtaget)
1.4-08 (vedtaget)
1.4-10 (vedtaget)
1.5-01 (vedtaget)
1.5-02 (vedtaget)
1.5-03 (vedtaget)
Lokalplan nr. 109-410 (vedtaget)