Damparken, 410.51.1

Omr√•dets status pr. 01.01.2010 Byn√¶rt gr√łnt omr√•de. 
Rammeomr√•de nr. 410.51.1 
Omr√•denavn Damparken 
Zonestatus Eksisterende: byzone og landzone
Fremtidig: byzone 
Fremtidig anvendelse Rekreativt omr√•de 
Arealanvendelse Rekreativt område.
Offentlige friarealer. 
S√¶rlige bestemmelser Omr√•det skal friholdes for bebyggelse. 
Tidligere rammeomr√•de nr. 1.4.20 
Plandistrikt Toftlund 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Milj√łklasser:
Milj√łklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
1.2-03 (vedtaget)
PBV 2 (vedtaget)