Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 410.51.5

Golfbanen, 410.51.5

Områdets status pr. 01.01.2010 Anvendes til golfbane, golfhotel med tihørende faciliteter, som restaurant og klubhus samt eksisterende boliger. 
Rammeområde nr. 410.51.5 
Områdenavn Golfbanen 
Zonestatus Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone 
Fremtidig anvendelse Rekreativt område 
Arealanvendelse Rekreativt område
Golfbane, golfhotel med tilhørende faciliteter, som restaurant og klubhus o.l., samt eksisterende boliger. 
Bebyggelsesprocent 20% for området som helhed 
Bygningshøjde og etageantal Max bygningshøjde: 12 m.
Max etager: 2,5 
Detailhandel Der kan kun etableres detailhandel i tilknytning til golfbanen. 
Parkering Parkering skal opfylde det aktuelle behov. 
Særlige bestemmelser Ny bebyggelse, beplantning og belægning skal ske efter en samlet plan.
Den østlige del af området er dækket af støjkonsekvenszonen for Koldingvej.
Den Grønne Linies forløb skal sikres gennem område, enten ved nyanlæg, eller ved benyttelse af det eksisterende stisystem. 
Tidligere rammeområde nr. 1.4.24 
Lokalplaner Delvist LP 1.4-03C
Delvist LP 1.4-05
Delvist LP 1.4-11 
Plandistrikt Toftlund 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
063-410 (vedtaget)
1.4-03C (vedtaget)
1.4-04 (vedtaget)
1.4-05 (vedtaget)
1.4-11 (vedtaget)