Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 410.51.7

Ejner Friis Vej, 410.51.7

Områdets status pr. 01.01.2010 Anvendes til skyttehus 
Rammeområde nr. 410.51.7 
Områdenavn Ejner Friis Vej 
Zonestatus Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone 
Fremtidig anvendelse Rekreativt område 
Arealanvendelse Område til rekreative og offentlige formål. 
Bebyggelsesprocent 10% for området som helhed. 
Bygningshøjde og etageantal Max bygningshøjde: 5 m.
Max etager: 1 
Parkering Parkering skal opfylde det aktuelle behov. 
Særlige bestemmelser Der kan opføres bygning til klubaktiviteter, derudover kan området ikke bebygges.
Ny beplantning, bebyggelse og belægning skal ske efter en samlet plan.
Miljøministeriets aktuelle grænseværdier for støj skal indarbejdes ved lokalplanlægningen. 
Tidligere rammeområde nr. 1.4.7 
Lokalplaner LP 025-4.6 
Plandistrikt Toftlund 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
025-4.6 (vedtaget)