Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 410.71.10

Toftlund Hallerne, 410.71.10

Områdets status pr. 01.01.2010 Anvendes til sportshaller og sportsbaner. 
Rammeområde nr. 410.71.10 
Områdenavn Toftlund Hallerne 
Zonestatus Eksisterende: byzone og landzone
Fremtidig: byzone 
Fremtidig anvendelse Område til offentlige formål 
Arealanvendelse Område til rekreative og offentlige formål. 
Bebyggelsesprocent 25% for området som helhed 
Bygningshøjde og etageantal Max bygningshøjde: 10 m.
Max etager: 3 
Parkering Parkering skal opfylde det aktuelle behov. 
Særlige bestemmelser Ny beplantning, bebyggelse og belægning skal ske efter en samlet plan.
Den grønne linie skal ved planlægning og anlæg føres gennem området. 
Tidligere rammeområde nr. 1.4.8 
Lokalplaner LP 1.4-10 
Plandistrikt Toftlund 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
025-4.6 (vedtaget)
1.4-10 (vedtaget)
Lokalplan nr. 109-410 (vedtaget)
Lokalplan nr. 110-410 (vedtaget)