Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Generelt om lokalplanrammer
Bredebro - Lokalområde 1
Højer - Lokalområde 2
Løgumkloster - Lokalområde 3
Toftlund - Lokalområde 4
Skærbæk - Lokalområde 5
Tønder - Lokalområde 6
Rømø - Lokalområde 7
 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: toender@toender.dk

Du er her: Forside Lokalplanrammer Rammer for enkelt områder Vedtaget 410.71.2

Konfirmandstue Herredstedtoft, 410.71.2

Områdets status pr. 01.01.2010 Anvendes til kontor, mødelokaler, konfirmandstue og lign. indenfor menighedsrådets gøremål. 
Rammeområde nr. 410.71.2 
Områdenavn Konfirmandstue Herredstedtoft 
Zonestatus Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone 
Fremtidig anvendelse Område til offentlige formål 
Arealanvendelse Område til offentlige formål. 
Bebyggelsesprocent 25% for området som helhed 
Bygningshøjde og etageantal Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max etager: 1,5 
Bevaring Bevaringsinteresser skal respekteres, jf. LP 1.1-12 
Særlige bestemmelser Der kan evt. også ske en udvidelse af kirkegården i området. 
Tidligere rammeområde nr. 1.4.19 
Lokalplaner Delvist LP 1.1-12
LP 1.3-02C 
Plandistrikt Toftlund 

   

Status

Vedtaget


Faktakboks

Miljøklasser:
Miljøklasser


Oversigtskort


Lokalplaner

Lokalplaner inden for området:
1.1-12 (vedtaget)
1.3-02C (vedtaget)